Hồ sơ Bạn đọc Tra cứu Bản tin Thư mục Tài trợ Chủ đề
5 kết quả đã tìm thấy được xếp theo ngày cập nhật (Xếp theo: Tên tài liệu ; Tác giả )


Tìm thấy:
1. ĐẶNG THUỲ TRÂM
     Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm / Đặng Thuỳ Trâm; Đặng Kim Trâm: Chỉnh lý; Vương Trí Nhàn: Giới thiệu .- Hà Nội : Hội nhà văn , 2005 .- 322tr ; 21cm
/ 43.000đ

  1. {Việt Nam}  2. [Nhật kí]  3. |Nhật kí|  4. ||  5. Văn học Việt Nam|  6. Đặng Thuỳ Trâm|  7. Văn học hiện đại|
   I. Đặng Kim Trâm.   II. Vương Trí Nhàn.
   959.7043 DTT.NK 2005
    ĐKCB: TN.02491 (Sẵn sàng)  
    ĐKCB: TN.02492 (Sẵn sàng)  
    ĐKCB: TN.02490 (Sẵn sàng)  
    ĐKCB: TN.02488 (Sẵn sàng)  
    ĐKCB: TN.02489 (Sẵn sàng)