Cấp học:  
Từ khóa:  
Phạm vi liên thông:  
Tìm thấy: 6133.

1. LÊ THỊ KIM YẾN
    Tiết 2, Bài Khái quát về nhà ở/ Lê Thị Kim Yến: biên soạn; THCS Phổ Vinh.- 2021.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Công nghệ; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: THCS Phổ Vinh (Quảng Ngãi)

2. NGUYỄN THỊ CÚC
    Bài 1, Lược sử công cụ tính toán/ Nguyễn Thị Cúc: biên soạn; THCS Phổ Vinh.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Tin học; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: THCS Phổ Vinh (Quảng Ngãi)

3. ĐỖ THỊ QUỲNH MAI
    Chủ đề 4. Bài 2 Hoa Văn Trống Đồng/ Đỗ Thị Quỳnh Mai: biên soạn; THCS Phổ Vinh.- 2021.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Mĩ Thuật; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: THCS Phổ Vinh (Quảng Ngãi)

4. NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH
    Bài 45, tiết 60. Bài Hệ mặt trời và Ngân hà/ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh: biên soạn; THCS Phổ Vinh.- 2021.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Khoa học Tự nhiên; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: THCS Phổ Vinh (Quảng Ngãi)

5. PHẠM QUỐC TUẤN
    Ngữ văn 8, Bài Lá Đỏ/ Phạm Quốc Tuấn: biên soạn; THCS Phổ Vinh.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Ngữ văn; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: THCS Phổ Vinh (Quảng Ngãi)

6. CHÂU THỊ NHẠN
    Bài 26, tiết 29 Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ/ Châu Thị Nhạn: biên soạn; THCS Phổ Vinh.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Địa lí; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: THCS Phổ Vinh (Quảng Ngãi)

7. NGUYỄN THỊ HUỆ
    Mở rộng vốn từ Bác Hồ với nhân dân/ Nguyễn Thị Huệ : biên soạn; Tiểu học Ngọc Mỹ.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 2; Tiếng Việt; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Ngọc Mỹ (Hà Nội)

8. NGUYỄN THỊ LỊCH
    Tiến vào dinh độc lập/ Nguyễn Thị Lịch: biên soạn; Tiểu học Ngọc Mỹ.- 2024.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Lịch sử; Địa lý; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Ngọc Mỹ (Hà Nội)

9. NGUYỄN THỊ HUỆ
    T32 NVN.Thánh/ Nguyễn Thị Huệ : biên soạn; Tiểu học Ngọc Mỹ.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 2; Tiếng Việt; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Ngọc Mỹ (Hà Nội)

10. NGUYỄN THỊ LỊCH
    Nhân số đo với thời gian/ Nguyễn Thị Lịch: biên soạn; Tiểu học Ngọc Mỹ.- 2024.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Toán; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Ngọc Mỹ (Hà Nội)

11. NGUYỄN THỊ LỊCH
    Hòa bình cho thế giới/ Nguyễn Thị Lịch: biên soạn; Tiểu học Ngọc Mỹ.- 2023.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Tiếng Việt; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Ngọc Mỹ (Hà Nội)

12. NGUYỄN THỊ LỊCH
    Luyện tập thuyết trình tranh luận/ Nguyễn Thị Lịch: biên soạn; Tiểu học Ngọc Mỹ.- 2024.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Tiếng Việt; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Ngọc Mỹ (Hà Nội)

13. NGUYỄN THỊ LỊCH
    Có trách nhiệm với viêc j làm của mình/ Nguyễn Thị Lịch: biên soạn; Tiểu học Ngọc Mỹ.- 2024.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Đạo đức; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Ngọc Mỹ (Hà Nội)

14. NGUYỄN THỊ HỒNG MẾN
    T 30 tiết 4 luện tập (T94,95)/ Nguyễn Thị Hồng Mến : biên soạn; Tiểu học Ngọc Mỹ.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 2; Toán;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Ngọc Mỹ (Hà Nội)

15. NGUYỄN THỊ LỊCH
    Nam hay nữ/ Nguyễn Thị Lịch: biên soạn; Tiểu học Ngọc Mỹ.- 2024.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Khoa học; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Ngọc Mỹ (Hà Nội)

16. NGUYỄN THỊ HƯƠNG
    Luyện tập tả người quan sát và chọn lọc chi tiết/ Nguyễn Thị Hương: biên soạn; Tiểu học Ngọc Mỹ.- 2023.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Tiếng Việt; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Ngọc Mỹ (Hà Nội)

17. NGUYỄN THỊ HỒNG MẾN
    T30 tiết 2 Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000/ Nguyễn Thị Hồng Mến : biên soạn; Tiểu học Ngọc Mỹ.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 2; Toán;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Ngọc Mỹ (Hà Nội)

18. NGUYỄN THỊ LỊCH
    Luyện từ và câu - Từ trái nghĩa/ Nguyễn Thị Lịch: biên soạn; Tiểu học Ngọc Mỹ.- 2024.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Tiếng Việt; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Ngọc Mỹ (Hà Nội)

19. NGUYỄN THỊ HƯƠNG
    Cấu tạo của văn tả cảnh/ Nguyễn Thị Hương: biên soạn; Tiểu học Ngọc Mỹ.- 2023.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Tiếng Việt; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Ngọc Mỹ (Hà Nội)

20. NGUYỄN THỊ HƯƠNG
    Chiến thắng Điện biên phủ trên không/ Nguyễn Thị Hương: biên soạn; Tiểu học Ngọc Mỹ.- 2023.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Lịch sử; Địa lý; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Ngọc Mỹ (Hà Nội)

Trang sau |